Agile Project Management (Agile PM™) Practitioner – Description

About the trainer

Het Practitioner niveau Agile Project Management (Agile PM™) is bedoeld voor iedereen die daadwerkelijk bij een Agile project betrokken is. Als je Agile wilt werken en wilt weten hoe je dit integreert met andere projectaanpakken, is deze training onmisbaar.

Doel van de training
Na afloop van de training zijn uw vaardigheden:
# U kent de details van Agile Project Management (Agile PM™)
# U richt een Agile project deskundig in en leidt dit effectief
# Uw projecten verlopen sneller
# U levert altijd op tijd op
# U richt projecten in voor een optimale oplossing voor de Business

Doelgroep
De training is bedoeld voor iedereen die binnen een organisatie op Agile manier projecten uitvoert. Dus niet alleen projectleiders, teamleiders, scrum masters en dergelijke, maar ook Product Owners, Business Advisors, Architecten, testers en dergelijke en in het bezit is van het certificaat Agile Project Management (Agile PM™) Foundation.

Ingangseisen
certificaat Agile Project Management (Agile PM™) Foundation.

Trainingsopzet
De training duurt 2 dagen en wordt op twee niet aaneengesloten dagen gegeven. Tijdens de eerste twee dagen wordt de theorie behandeld, inclusief het uitwerken van een case. Om de trainingsdagen heen wordt u geacht de inhoud voor te bereiden met gebruikmaking van de vooraf beschikbaar gestelde documentatie en kunt u web-based examentrainingen doen. Op een aparte dag maakt u het examen. Deze wordt nader overeengekomen.  Buiten de training zelf moet u rekenen op in ieder geval ongeveer 12 uur studie.

Examen
De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Agile Project Management (Agile PM™) Objective Test Examen. Voor dit examen krijgt u 2 uur de tijd. Het is gebaseerd op een case waarover vragen worden gesteld. Indien u 50% van de vragen goed heeft, dan ontvangt u het door APMG uitgegeven Agile Project Management (Agile PM™) Practitioner Certificaat.