Management of Portfolios (MoP®) Foundation Description

About the trainer

Na de Management of Portfolios (MoP®) Foundation training heeft u de volgende vaardigheden:
# U begrijpt de toegevoegde waarde van het toepassen van Portfoliomanagement en kunt dat vertalen naar uw eigen organisatie
# U begrijpt de MoP® principes, processen en technieken en weet hoe deze kunnen worden toegepast in een bepaalde context
# U begrijpt hoe Management of Portfolios (MoP®) succesvol in organisaties kan worden geïmplementeerd, geborgd en steeds verbeterd
# U kent de rollen en de verantwoordelijkheden van stakeholders die betrokken zijn bij Portfoliomanagement
# U kent het doel en de belangrijkste inhoud van Portfoliomanagement documenten
# U kent het doel van de Portfoliomanagement Definitie en Delivery Cycli en gerelateerde activiteiten en technieken.

Doel van de training
Het doel van de Management of Portfolios (MoP®) Foundation is om voldoende kennis te vergaren om werkzaamheden als manager of lid van een Portfolio Office of andere ondersteunende functies voor projecten te kunnen uitvoeren.

Doelgroep
Deze opleiding is geschikt voor alle personen die formeel of informeel betrokken zijn bij Portfolio Management, het nemen van investeringsbeslissingen of medewerkers die werkzaam zijn in Programma- of Project Management of bij het realiseren van benefits. Bijvoorbeeld: Sponsoren, Management Board leden, Executives, Senior Responsible Owners, Portfolio Manager, Programma Managers, Project Managers, Business Change Managers, Benefit Managers, Business Case auteurs of project assessoren.

Ingangseisen
Ervaring met programma’s en/of projecten is handig, maar niet vereist.

Trainingsopzet
De training duurt twee dagen en wordt op twee niet aaneengesloten dagen gegeven. Tijdens deze twee dagen wordt de theorie behandeld, inclusief het uitwerken van een case. Buiten de trainingsdagen om bereid u zich voor middels de u beschikbaar gestelde documentatie. Hiertoe kunt u ook online examentrainingen volgen. Op een aparte dag doet u het examen.

Examen
De training wordt op de examendatum afgesloten met het internationaal erkende Management of Portfolios (MoP®) Foundation examen. Voor dit multiple choice examen met 50 vragen krijgt u 40 minuten de tijd. Indien u 50% van de vragen goed heeft, ontvangt u het door Axelos via APMG uitgegeven Management of Portfolios (MoP®) Foundation Certificaat.