Management of Portfolios (MoP®) Practitioner Description

About the trainer

Na de Management of Portfolios (MoP®) Practitioner training heeft u de volgende vaardigheden:
# U stelt een business case op om senior management te overtuigen van de toegevoegde waarde van Portfoliomanagement.
# U schrijft een implementatieplan voor de invoering van portfoliomanagement. U voert de MoP principes in en maakt de practices en technieken geschikt voor de specifieke organisatorische omgeving.
# U evalueert MoP informatie, zoals documenten en rolbeschrijvingen.
# U analyseert en beoordeelt aangedragen Portfoliomanagement oplossingen in relatie tot een scenario.

Doel van de training
Het doel van de Management of Portfolios (MoP®) Practitioner is om direct een rol in een Portfolio office te kunnen vervullen en/of gefundeerde besluiten kunnen nemen over een portfolio van projecten en programma’s.

Doelgroep
# Senior Management, programmadirecteuren, opdrachtgevers van projecten
# Stuurgroepleden en sponsoren
# Portfoliomanagers, programmamanagers, projectmanagers, verandermanagers
# Hoofden Portfolio, Programma en/of Project Offices Managers en medewerkers verantwoordelijk voor de borging en verbetering van programma- en projectmanagement
# Adviseurs

Ingangseisen
Het Management of Portfolios (MoP®) Foundation certificaat.

Trainingsopzet
# Twee dagen training, theoriebehandeling, inclusief spelletjes.
# Het uitwerken van een case voor een organisatie met verschillende graden van volwassenheid
# Het 3 uur durende erkende examen wordt afgenomen op een nader te overeenkomen dag

Examen
De training wordt afgesloten met het internationaal erkende Management of Portfolios (MoP®) Objective Test Examen. Voor dit examen krijgt u 3 uur de tijd. Het is gebaseerd op een case waarover vragen worden gesteld. Indien u 50% van de vragen goed heeft, dan ontvangt u het door Axelos via APMG uitgegeven Management of Portfolios (MoP®) Registered Practitioner Certificaat