Management of Value (MoV®) – Description

About the trainer

Value Management speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van projecten en programma’s. Het belangrijkste doel is dat de verwachtte resultaten volledig worden opgeleverd. Dan ontstaat er pas toegevoegde waarde. Echter, deze resultaten mogen niet worden gerealiseerd ongeacht de kosten. De middelen die noodzakelijk zijn om het initiatief te realiseren moeten verstandig worden ingezet. MoV® is een universele gids om de waarde die projecten en programma’s opleveren te maximaliseren. Waarbij naast de kosten ook wordt gekeken naar de prioriteit van de stakeholders, de organisatie en de optimale inzet van de middelen. Kortom het MoV® gaat over het opleveren van de maximale waarde voor het geld dat beschikbaar is binnen de omgeving waarin het initiatief moet worden gerealiseerd. MoV® brengt een set van principes, processen en technieken bij elkaar om een maximale waarde te realiseren.

Belangrijke kenmerken van MoV® zijn:
# MoV® maakt gebruik van best practices over waardeketens;
# vertaalt value engineering naar praktische regels;
# geeft betere informatie om te komen tot een gefundeerd besluit.

De trainingen die wij op het gebied van MoV® voorheen gaaf, bestaat uit 1 niveau: Foundation.  Het doel van de Management of Value (MoV®) Foundation is om te bevestigen dat de kandidaat voldoende kennis heeft om werkzaamheden uit te voeren als lid van een Portfolio Office of als medewerker binnen Projecten en Programma’s activiteiten. Het doel van de Managmenet of Value (MoV®) Foundation is om te bevestigen dat de kandidaat voldoende kennis heeft om werkzaamheden uit te voeren als lid van een Portfolio Office of als medewerker binnen Projecten en Programma’s activiteiten.  Er waren geen ingangseisen.

Uw vaardigheden na de Management of Value (MoV®) Foundation training:
# U ondersteunt uw organisatie om met Management of Value de strategie van uw organisatie te realiseren.
# U kent de MoV® principes, processen en technieken en kan deze toepassen in projecten, programma’s en portfolio’s.
# U begrijpt hoe Management of Value (MoV®) in de organisatie kan worden geïmplementeerd, geborgd en continue verbeterd.
# U kent de rollen en de verantwoordelijkheden van stakeholders die betrokken zijn bij een MoV® Study en kent de termen en producten die van toepassing zijn bij MoV® activiteiten.
# U kent de mogelijke impact van externe en interne factoren op een MoV® Study.
# U weet waar u checklijsten, tools, technieken en maturity modellen die betrekking hebben op MoV® kunt vinden.